Bitcoin warty ryzyka dla odbiorców czeków stymulacyjnych pomimo pilnych potrzeb: ankieta

Kolejna runda odbiorców czeków stymulacyjnych będzie traktować priorytetowo podstawowe potrzeby, ale znaczna część nadal zamierza oszczędzać lub inwestować.

Są skłonni inwestować w kryptowaluty, takie jak Bitcoin

Większość Amerykanów, którzy spodziewają się otrzymać kolejną rundę czeków stymulacyjnych, wykorzysta pieniądze na zakup artykułów pierwszej potrzeby i spłatę długów, ale niektórzy nadal są skłonni inwestować w kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC), ujawnia nowy sondaż.

Badanie przeprowadzone przez Harris Poll na zlecenie Yahoo Finance wykazało, że 15% osób, które otrzymały dwie ostatnie rundy czeków stymulacyjnych, skierowało część lub całość pieniędzy na inwestycje. Z tej grupy, około połowa zainwestowała w kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ether (ETH).

Zgodnie z wynikami ankiety, oczekuje się, że trend ten utrzyma się, gdy pierwsze z ostatnich czeków stymulacyjnych zostaną wysłane pod koniec marca. Liczba odbiorców, którzy planują zainwestować część swoich czeków wzrasta tym razem do 17%, podczas gdy ogólna liczba kupujących kryptowaluty pozostaje dość stabilna, na poziomie 41% grupy potencjalnych inwestorów.

Płacenie za podstawowe potrzeby, takie jak czynsz, artykuły spożywcze i lekarstwa było główną troską respondentów badania, 62% z nich stwierdziło, że potrzebuje funduszy na pokrycie kosztów podstawowych potrzeb.

Spora część respondentów była w stanie zaoszczędzić

Spora część respondentów była w stanie zaoszczędzić część pieniędzy otrzymanych z pierwszego (36%) i drugiego (33%) czeku stymulacyjnego, a według ostatnich odpowiedzi liczba ta wzrośnie do 40%, gdy zostanie wydany trzeci czek.

Skłonność do finansowych eksperymentów z funduszami stymulacyjnymi COVID-19 częściej występuje w gospodarstwach domowych o wysokich dochodach. Wśród respondentów z gospodarstw domowych zarabiających ponad 100 000 USD rocznie, 10% zainwestowało w kryptowaluty za pomocą swojego pierwszego czeku stymulacyjnego, a 13% za pomocą drugiego.

Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie do 14% tym razem. Dla porównania, tylko 3% gospodarstw domowych zarabiających mniej niż 50 000 dolarów rocznie było w stanie lub chciało zainwestować w kryptowaluty.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 1 052 dorosłych Amerykanów w środowisku online, co naturalnie zniekształca dane. Inny niedawny sondaż, przeprowadzony na znacznie mniejszej próbie, sugerował, że około 10% z 400 miliardów dolarów wydanych osobom fizycznym w kolejnej rundzie czeków stymulacyjnych może trafić do Bitcoina.